ei mina neid asju taipa

x: Mehel, kes tunneb end puudutatuna, et naised pääsevad ööklubisse sisse soodsamalt, on õigus nõuda ööklubilt moraalse ja varalise kahju hüvitamist.
Eesti soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Seppel väitis Saarte Häälele, et ööklubi säärane, mehi diskrimineeriv käitumine on karistatav ka väärteo- ja kriminaalkorras ning karistusmäär võib ulatuda kuni üheaastase vangistuseni.
y: See tõstatab küsimuse, et kui ma ei ole nõus meestega seksima, siis kas ma diskrimineerin neid ja mind pannakse türmi, kus ehk sõltumata minu nõusolekust mul oma viga õnnestub parandada?

Õhtul koju sõites teatas Kaidi et ta märkas tänaval seda “gei” reklaami. Sain siis Martale selgitada mis see tähendab.

Leave a Reply