Idee #fff

Kas mõni viktoriini mootor on olemas kuhu saaks kõik küsimusi panna? Küsimus, vastusevariandid, “referents” kust vastust kontrollida. Grupeerimine ehk ka kuidagi.
Küsimuste “raskus”-e saaks vastajate õnnestumisest välja lugeda pika peale.

Ikka parem (kas on?) kui virtuaallehmapidamine või teiste järgi nuhkimine…

Leave a Reply