Mäletad kelle sa valisid?

Ilmselt ERR-I eestvedamisel tehti valimislubaduste elluviimise jälgimiseks “portaal”.

Ei tea kas neil on plaanis seda kuskilt otsast edasi ka arendada. Sest mind tegelikult huvitaks erakonna, ja kõigi erinevatesse aparaatidesse valituks saanud poliitikute jälgitav avalik elulugu. Ajatelje peal. Aggregeeritud meediast, sotsiaalmeediast, ja miks mitte ka “crowd sourced” (ei oska seda Eesti keelde tõlkida ilusti) kanded. Et ma saaksin enda valituid jälgida, teadlikke valikuid teha nende seni tehtud, öeldud ja muidu välja näidatud käitumise pealt. Ehk ka süsteemist lihtsalt kontaktid kätte saada kui tahaks kellegile edastada julgustavaid, või ka teistsuguseid sõnu. Ameerika maal ma olen aru saanud on väga moodne senaatoritele kirjutada. Demokraatlikus riigis, mida eesti nime järgi on, ei ole see vist kombeks muutunud. Äkki peaks…

Loomulikult peaks süsteemist kõik interaktsioonid ja sõnavõtud olema autentitud, ning samas igasugune salvestamine kasutaja poliitiliste eelistuste kohta puuduma. Aga avalike infovahetuste jaoks valitsejate ja kodanike vahel võiks ka ju midagi olla…

Leave a Reply