selline

Päeva-Tähe-Pargi haljasala säilimisest hoolivad Karlova elanikud kutsuvad kõiki suuri ja väikeseid karlovlasi, tartlasi ja külalisi teisipäeval, 5. augustil kell 17 Päeva-Tähe-Pargi haljasalale piknikule.
Pikniku mõte on juhtida tähelepanu avalike rohealade tähtsusele linnaruumis. Üheskoos arutatakse selle haljasala tulevikku ja mängitakse sportmänge, lastele on avatud joonistamis- ja meisterdamisnurk. Oma piknikutoit tuleb kõigil osalejatel ise kaasa võtta. Kohapeal saab anda allkirja haljasala säilitamiseks.
Päeva-Tähe-Pargi haljasala Karlova tuiksoonel on uue, peatselt kinnitamisele mineva Karlova teemaplaneeringu põhjal määratud hävitamisele. Praegusele rohealale on planeeritud 2-5 korruselised kortermajad. Avalikuks kasutamiseks jääb Tähe tänava äärde rohelust alles vaid pikk kitsas riba (umbes 30 x 80 meetrit), kus mängimiseks, puhkamiseks ja sportimiseks ruumi napib.
Karlova elanikud selle haljasala täisehitamist ei soovi. Seda näitasid teemaplaneeringu avalikustamise ajal mais ja juunis linnavalitsusele laekunud ettepanekud. Tegu on ainsa avaliku ruumiga Karlova peatänava ääres ja kõigile ligipääsetavas piirkonnas. Parki kasutatakse nii suvel kui talvel puhkealana. Kui see haljasala “sisustada” korralikuks puhkealaks laste mänguväljakuga, pargipinkidega, tasandatud muruplatsi ja talvise kelgumäega, millel saab mängida sportmänge ja pidada piknikku, siis tõuseks Karlova väärtus nii elukeskonna kui turismipiirkonnana.
Ettevalmistamisel on ka võimalus pargi säilimisele toetusallkirjade kogumiseks elektrooniliselt.